Ledsagning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD, ADD, Aspergers syndrom med flera.

Vår ledsagning/fritidsverksamhet bedrivs i gruppform, 3–7 deltagare, från 13 år. Vi gör olika saker tillsammans, det kan vara besök på teater, bio, geocaching, (en modern och världsomspännande variant av ”skattjakt” utomhus), museer, konserter, fika, häng mm.


Det blir en möjlighet till social träning och nätverkskapande i en trygg miljö för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Gruppen träffas en gång i veckan 3–4 timmar vid varje tillfälle.


Syftet är att bryta isolering, komma ut och göra roliga saker med andra ungdomar. Vi vill även försöka hjälpa till att hitta nya intressen och ta större ansvar. Förhoppningen är att ungdomarna ska känna sig mer säkra på sig själva och kanske, på längre sikt, klara av att göra saker med varandra utan oss på Tuskulum.

Så här ansöker du: Kontakta LSS-handläggare/biståndsbedömare i er kommun och berätta att ni vill ansöka om insats för ledsagning/fritidsverksamhet

Fyll i ansökningsblanketten  adress och telefonnummer till LSS-handläggare/ biståndsbedömare och skicka in ansökan till:

• Ett ex. till LSS-handläggaren/biståndsbedömare i din kommun
• Kopia till TUSKULUM, Magelungen Kolloverksamheter. Tjärhovsgatan 32, 116 21 STOCKHOLM