Vanliga frågor och svar

Vem kan söka?
Barn och ungdomar mellan 7-18 år med diagnosen ADHD, ADD eller Tourette/Aspergers syndrom eller andra närliggande funktionsnedsättningar, är välkomna att söka till våra läger. Din kommun beslutar om ditt barn/ungdom erbjuds plats, efter en särskild prövning, som tyvärr kan ta lång tid. Ansök i god tid.

Så här går det till när man ansöker till våra läger!
Steg 1: Kontakta LSS-handläggare/biståndsbedömare i er kommun och berätta att ni vill ansöka om insats för lägervistelse.

Steg 2: Fyll i ansökningsblanketten, adress och telefonnr till LSS-handläggare/biståndsbedömare och skicka in ansökan till:
• LSS-handläggaren/biståndsbedömare i din kommun
• TUSKULUM/Magelungen Kollo. Tjärhovsgatan 32, 116 21 STOCKHOLM.

Kommunen fattar sedan beslut om vistelsen kan beviljas.

Beslut kan ta upp till tre månader. Därför är det viktigt att ansöka i god tid.
Ring gärna eller skicka ett e-mail och fråga om det är något ni undrar över!

LSS handläggare/biståndsbedömare i din kommun rekvirerar ansvarsförbindelse från Tuskulum/Eskil Johanssons AB

Personal?
Alla som arbetar hos oss har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet för barn/ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kommer att finnas 4-7 ledare i tjänst beroende på barn-/ungdomsgruppens storlek. Alla ledare får riktad utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hur bor du på våra läger?
Du bor med 2-6 barn i samma rum. Under natten finns det alltid en personal, (beredskap), att vända dig till om du vill prata med någon vuxen.

Hur reser du till våra läger?
Vi åker i våra minibussar, till och från lägret. Bussarna går från de städer som namnges i presentationen av respektive läger. Mer information om tid och plats för resorna får du i ca 14 dagar innan lägret startar.

Vilka får plats?
Om fler söker till ett läger än det finns platser, kan oftast ett annat alternativ erbjudas. Lämna därför alltid flera alternativ i din ansökan.

Försäkrade?
Alla barn är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring.

När får jag svar?
Vi skickar ett besked så fort som din kommun, beviljat ansökan.

Har du fler frågor kontakta oss!!!
TUSKULUM
Magelungen Kolloverksamheter
Tjärhovsgatan 32
116 21 STOCKHOLM
08-648 77 40
info@tuskulum.se